شمش آلومینیوم

شمش آلمینیوم | پیشروان صنعت

شمش آلومینیوم

شمش آلومینیوم  فرایند تولید شمش آلومینیوم در اصل شامل استخراج بوکسیت (ماده اولیه آلومینیوم)، پالایش بوکسیت تا به آلومینا، و سپس تهیه آلومینیوم محکم بر پایه آلومینا می‌شود. می‌توان چند…